"Ne mutlu Türküm diyene." "Bağımsızlık benim karakterimdir."
"İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal." "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez."

Haberler


91.Yıl Kutlamaları

Azerbaycan Kültür Derneği'nin düzenlediği Milli Azerbaycan Cumhuriyeti'nin  91.Yıl Kutlamaları ve Mehmet Emin RESULZADE'ye Saygı merasimi geleneksel olarak yapıldı.

28 Mayıs 1918 Türk dünyasında bir ilkin başladığı tarihtir.  Bu başlangıç, her şeye rağmen 91 yıl önce kurulan Milli Azerbaycan Cumhuriyetini kuran Mehmet Emin RESULZADE parlamentoda devletin şeklini şu veciz ifade ile koyuyordu; “Cumhuriyetimiz milli, demokratik devletçilik zemininde,medeni ve kendi geleceğini tayinde,çağdaşlığı esas almıştır. Bu nokta-i nazardan, cumhuriyetimiz tarihteki ilk Türk cumhuriyetidir." İfadesiyle cumhuriyetin ilkelerini açıklarken, hükümetin hazırlayıp uyguladığı  reformlarla henüz batıda olmayan; insan hakları, seçme seçilme ve kadın hakları üzerine bir ilki yaşatmakla da tarihe geçecekti.

1918 öncesi Rusya coğrafyasında var olan egemen anlayış ve iç karışıklıklar içinden bağımsız, demokrat ve milli bir kimlikle, “İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal.” Diyerek bir ilki başarmanın siyasi önemi bu gün çok daha iyi anlaşılmaktadır. 

28 Mayıs 1918’e gelirken,Rusya’da cereyan eden Ekim1917 tarihli devrimden sonra Kafkasya’da meydana gelen siyasi konjonktür içinde oluşan,Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ittifakıyla kurulan “Maveray-ı Kafkasya”  birlikteliğinin kısa sürede dağılmasıyla, ittifakın temciler meclisi olarak adlanan Seym’den  ayrılan Azerbaycan temsilcilerinin ilan ettikleri, “Misak-ı Milli” adlı mutabakat metninin birinci maddesinde yer alan; “Bu günden itibaren Azerbaycan halkı bağımsızlık hakkına sahip olduğu gibi, Cenubi ve Şarki Maveray-ı Kafkasya’dan ibaret Azerbaycan topraklarında müstakil bir devlettir.” Demekle zoru başarmanın haklı onurunu yaşamışlardı.

 Bu tezin esaslarının belirlendiği,1917 tarihli Musavat Partisi birinci kurultayında kabul edilen programda belirtildiği gibi, milli devlet olmanın ana fikrini zaman zaman  kaleme aldığı ”Açık Söz” adlı gazetede halka anlatan Mehmet Emin RESULZADE’nin demokratik halk hakimiyetini ön plana alan düşüncesi, Adem-i Merkeziyet, Ahrar ve İttihat Partisi gibi muhalif partileride Misak-i Milli etrafında toplamayı başarmıştı.

Başta Mehmet Emin RESULZADE ve yakın arkadaşları, Ali Merdan TOPÇUBAŞI, Hüseyinbey ALİZADE, Fethali Han HOYLU, Ahmet AĞAOĞLU, Nesipbey YUSUFBEYLİ
ve Mirzabala MEHMETZADE gibi isimlerini sıralayamadığımız nice değerli siyaset ve bilim adamlarının katkıları ile kurulan hükümet kısa zamanda önemli işler başarmanın yanı sıra, milletler cemiyetine taşıdığı Milli Azerbaycan Cumhuriyeti’nin varlığını 12 Ocak 1920’tarihli Paris konferansında kabul ettirecektir.

 Azerbaycan halkının kendi topraklarında  bağımsız, demokratik ve  milli bir cumhuriyete kavuşmanın onurunu  yaşamasından rahatsız olan Sovyet yönetimi  tıpkı 30 Mart 1918’de olduğu gibi, parlamento içinde başlattığı baskı ve entrikalarıyla,  Musavat iktidarını yıpratma yolunda sürdürdüğü girişimlerin ardından,  27 Nisan 1920’de yeknesak bir saldırıyla başkenti işgal ederek parlamentoyu dağıtmış ve Azerbaycan’ı yetmiş yıl gibi uzun bir sessizliğe sürüklemek üzere Sovyet sınırlarına dahil etmişti.

Mehmet Emin RESULZADE ve arkadaşlarının 91 yıl önce kurulan cumhuriyet ve onun ilkelerini taşıyan üç renkli bayrak semaya yükseldiğinde yaratılan,  “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez,” şiarı, o gün olduğu gibi, bugünde aynı ilke ve ideallerle yoluna devam eden Azerbaycan halkının emin ellerinde olduğuna inancıyla, geçmişte Azerbaycan adına yapılıp kayıt altına alınanların, tarih önünde her zaman taktirle anılacağından şüphemiz yoktur.
                                                                         

AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Cemil ÜNAL
Genel Başkan

Tuncer KIRHAN
Genel Sekreter"Karabağ sorunu çözülmeden sınırların açılması, Türk dünyasına ihanettir."

DERNEĞİMİZİN DANIŞMA MECLİSİNDE KONUŞAN GENEL BAŞKAN CEMİL ÜNAL, ERMENİSTAN KAPILARININ AÇILMASI KONUSUNDAKİ TEZİNİ YİNELEDİ.

"Karabağ sorunu çözülmeden  sınırların açılması, Türk  dünyasına ihanettir."
18 Nisan 2009 tarihinde gündemle toplanan derneğimizin danışma meclisinde yapılan seçimde,bir önceki dönemde büyük bir özveri ile bu görevi yürüten  eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Nuri SARYAL yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcılığına Samet LEHİMCİOĞLU, sekreterliğe ise Bülent ARASLI seçildiler. Başkan Saryal, bir önceki dönemde yoğun olan sorunları yaptıkları toplantılarda ele alarak değerlendirdiklerini, bu defaki genel kuruldan sonra gündeme oturan Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinde yoğun bir trafiğin yaşandığını, bu konuda yönetim kurulunun çalışmaları ve özellikle genel Başkan Cemil Ünal’ın medyadaki çıkışları konusunda danışma meclisini bilgilendirmesini istedi.
 Genel Başkanı Cemil ÜNAL yaptığı  konuşmada Azerbaycan Kültür Derneği’nin altmışıncı yılını geçtiğimiz günlerde yapmasıyla bu kurumun ne kadar önemli bir görevle ayakta durduğunu ve bu kadar uzun bir zaman içinde yasalara uygun çalışmalarıyla devleti ve milletiyle olduğu gibi duyarlı ve bilinçli  camiasıyla yürüttüğü davanın sahibi  olarak her platformda aranan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirttikten sonra, son günlerde gündeme oturan, Ermenistan- Türkiye ilişkilerinin diplomatik yollarla Azerbaycan’a etkileri konusunda sürdürülen girişimler konusunda yapılan girişimleri anlatan Cemil ÜNAL,  Nisan ayı içerisinde dernekte yapılan basın toplantısıyla savuna geldikleri tezleri, Ankara’daki Ulusal kanalda canlı mülakatta, ve 15 Nisan tarihinde İstanbul’da katıldıkları ATV  kanalındaki “ARAYIŞ” adlı programın açık oturumunda bir defa daha açık açığa dile getirdiklerini ve aynı tezi savunduklarını anlattıktan sonra, bu konunun bundan böyle de takipçisi olacaklarını aktardıktan sonra Türkiye Ermenistan ilişkilerinin tarihi perspektifi içinde görüşlerini danışma meclisiyle paylaştı.

S�RH�DİMİ TANIMAYANIN ÜZÜN� QAPI AÇMARAM

Cəmil Ünal: “Türk xalqı həmişə Azərbaycanladır”

AKP iqtidarının Ermənistanla sərhədləri açması xəbəri həm Azərbaycan, həm də Türkiyə cəmiyyətlərində ciddi gərginlik yaradıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan türkləri ilə yanaşı Anadolu türkləri də Ermənistanla sərhədlərin açılmasının əleyhinədir. Bunu Türkiyə telekanallarının apardığı sorğuların nəticələri də göstərir. Rəyi alınan Türkiyə vətəndaşlarının 96 faizi Ermənistanla sərhədlərin açılmasını istəmir.

Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılacağı iddiasına və Azərbaycanın başı üzərindən ermənilərlə sıcaq münasibətlərin qurulacağına dair xəbərlərə Türkiyədəki Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başqanı Cəmil Ünalın da münasibətini öyrənmək qərarına gəldik. Cəmil bəy Türkiyənin əski millət vəkili olub, Azərbaycan əsillidir, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin silahdaşı, Müsavat ideologiyasının və bayrağının mühacirətdən Azərbaycana qaytarılması projesinin memarlarındandır. Elçibəy dönəmində Azərbaycanda nazir vəzifəsində çalışıb.

- Cəmil bəy, Türkiyə və Azərbaycan ictimaiyyətində sərhədlərin açılması ilə bağlı narahatlıq var. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir?

- Əvvəlcə onu deyim ki, dövlət başçımızın keçmişdə qan tökən Sərkisyan kimi bir terroristin ayağına getməyini heç birimiz içimizə sinirə bilmədik. Burda da keçirdiyimiz mətbuat konfranslarında bu kimi fikirlərimizi səsləndirdik. Sərhədlərin açılması məsələsinə gəlincə, mənim sərhədimi tanımayan erməni xalqına sərhədimi açmaq məcburiyyətində deyiləm. Əvvəla, erməni ortaya çıxıb mənim keçəcəyim sərhəd Türk sərhədidir deyə bilməz. Mənim sərhədimi tanımayan adamın üzünə qapı açmaram. Türkiyədə də xalqın 90 faizi bizim kimi düşünür. Biz qonşularla yaxşı əlaqələrin qurulmasını istəyirik. Ermənistanla tarixi problemimiz olsa da, ermənilərin yaşadıqları yerlərin keçmişdən bəri Azərbaycanın torpaqları olduğunu iddia da etmədim. Türkiyənin də Azərbaycanın əleyhinə olan bir hərəkətə yol verəcəyini düşünmürəm.

- AKP iqtidarının belə bir siyasət yürütməsinin səbəbi nədir?

- İki istiqamət var. Birinci, Avropa Birliyi Türkiyəyə təzyiq göstərir. Siyasətin isə asan və çətin yönləri var. Əgər bir siyasətçi hər şeyə “hə” deyərsə, bu, asan siyasət adlanır. Soyqırımı tanıyaq. Yaxşı. Qarabağı  verək. Yaxşı. Bu nə türk xalqına, nə də Türkiyə dövlətinə uyğun siyasət deyil və bunu heç kim edə bilməz. Çünki 24 aprel yaxınlaşır.  Obama seçki kampaniyası zamanı erməni soyqırımını tanıyacağam deyə söz vermişdi. Məgər Obamanın canını qurtarmaq məcburiyyətindəyik? Obama rahat olsun deyə qapımızı ermənilərin üzünə açmalıyıq? Amerikada 42 ştat soyqırımı tanıyıb. Qalanlar tanısa, nə dəyişəcək? Türkiyə iyirmi ildir ki, bir dövlət siyasəti yürüdür. Qarabağ boşaldılmayınca heç bir türk dövlətini təmsil edən hökumət o qapıları açmamalıdır. Ermənistana şirin görünmək naminə onu qucaqlamaq üçün Azərbaycanı əlinin arxası ilə itələmək mümkün deyil. Bu, türkə yaraşmaz. Türkiyədə Ermənistandan üzr istəyən satılmışlar da var. Amma Türk milləti onlar deyil. Biz ermənilərə hər zaman qucaq açdıq. Amma hər kəs bilir ki, Ermənistan soyqırım iddialarından əl çəkməyincə, Qarabağı boşaltmayınca, Azərbaycandan üzr istəməyincə heç bir türk dövləti Ermənistana qapı aça bilməz.

- Yəni siz bu xəbərlərə inanmırsınız?

- Xeyir, inanmıram. Azərbaycan xalqına bir şey demək istəyirəm. Bizim xarici işlər naziri deyir ki, onlar bütün görüşlərlə bağlı Azərbaycan hökumətini məlumatlandırıb. Yaxşı, bu məsələlər sizinkilərə deyilirdisə, Azərbaycan iki ildir niyə səsini çıxarmırdı? Azərbaycan hökumətinə “Qarabağı Ermənistana verəcəyik, ermənilərlə belə danışmışıq” deyə, qara xəbər verilirsə, Azərbaycan susursa, bunun da səbəbini bilməliyik. İndiyə qədər heç nə eşitmədilərmi? Bu ilmi bundan xəbərdar oldular? Bu təpkilər illərcə əvvəl göstərilməliydi. Çünki Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan arasında gizli-gizli danışıqlar gedirdi. Bu görüşmələrin hamısını Azərbaycan dövləti bilirdi. İyirmi ildir ki, Minsk Qrupu deməkdən dilimiz qabar oldu. Kimdir həmin qrupun üzvləri? Fransa, Amerika və Rusiya. Bu üç dövlət təmsilçilərindən biri Qarabağ məsələsində Azərbaycanın lehinə bir addım atıblarmı? Bu gün Fransa erməni hərəkatının ən güclü dəstəkləndiyi bir ölkədir. Hər küçəsində bir erməni soyqırımı abidəsi qoyulub. Sarkozidən əvvəlki dövlət başçısı soyqırım abidəsinin ziyarətinə Köçəryanla qol-qola gedirdi. Bu gün Qarabağ həm də Rusiyanın işğalı altındadır. Amma əmanət olaraq onu ermənilərə verib. Rusiya təmsilçisi “bağışlayın” deyərək Azərbaycanın lehinə hərəkət edərmi? Amerika da eləcə. Bu gün erməni diasporu və vəqflərinin ən güclü olduğu yer Amerikadır. Minsk Qrupuna aid üç təmsilçini dəyişdirməyi düşünmürlərmi?

- Cəmil bəy, Azərbaycandıkı təpkilər bir az da böyüyüb. Siz bunu haqlı hesab edirsinizmi?

- Əlbəttə. Azərbaycanın təpkisi Türkiyəyə olan sevgisinin işarəsidir. Çünki hər bir azərbaycanlı Türkiyəni vətəni, türk millətini isə öz parçası sayıb. Bunun üçün də qardaşın qardaşa olan duyğuları dəyişik olur. Bu gün hər kəs Azərbaycanın bu təpkisini haqlı görür. Bir neçə dəfə toplantılar keçirildi və sərhədlər açılsınmı deyə, xalqın rəyi soruşuldu. Bütün televiziyalarda 96 faiz açılmasın, 4 faiz açılsın deyir. Bu, həqiqi mənada türk millətinin təpkisidir. Türkiyədə Azərbaycan xalqını qardaş bilən insanlar var. Onların təpkisi digərlərinin səsini boğacaq. Amma Azərbaycan tərəfi də bir az fəallıq göstərməlidir. Çünki  Azərbaycan iyirmi ildir ki, sürüklənir. 20 dəfə danışıqlar aparılıb. Nə danışıldı xəbərimiz yoxdur. Azərbaycanı idarə edənlər də qalxıb siyasətlərinin nədən ibarət olduğunu deməlidir. “Ermənilər torpaqları boşaltmasa, hərəkət tərzimiz budur” desinlər.

Azərbaycandakı dostlarımıza salamlar. Biz hər zaman yanınızdayıq.

Ermenilerin, 31 Mart 1918'de Azerbaycan'da 30.000 insanı Katletmelerinin Yıldönümü Telin Edildi.

Sovyetler Birliğinin kuruluşu olan Ekim 1917 devrimiyle birlikte yayılmacı bir politika izleyen bolşevik yönetimin sürdürdüğü istila ve yayılma politikaları, Bakü Komünü üzerinde yoğunlaşarak, Azerbaycanlı Türklerin bu verimli enerji havzasından çıkmasını ve Bakü’yü  kendilerine bir petrol üretim merkezi haline getirme istekleriydi.

Ermenilerin, 31 Mart 1918 tarihinden  başlayarak planlı bir şekilde  ve üç gün süren işgal ve saldırıları hazırlığı için teşkil ettikleri 7000 Ermeni milisini Bakü’ye sevk ederek buradaki, 12 000 kişilik  askeri güçle, savunmasız  meskun durumdaki  30.000  Azerbaycan Türk’ünü katletmişlerdir.
Saldırıyı planlayan ve çetelerin başında bulunan Şaumyan’ın saldırılardan önce,“her türlü koşul oluşmuştur” diyerek, 30 Mart akşamı Ermeni çetelerinin Bakü sokaklarında başlattığı saldırılarla meskenlere yaptığı baskın ve katliamlarda evler ateşe verilirken çocuklara varıncaya kadar masum insanları süngü ve ateşli silahlarla katletmişlerdir.
Olayları yaratan, Şaumyan, meselenin Ermenilerle Müslümanlar arasındaki bir hakimiyet mücadelesi olduğunu ifade etmekten kaçmazken,“Eğer bu olaylar olmasaydı, Bakü’nün Azerbaycan’a başkent olması gündeme geleceğini, Rusya’nın Kafkasya’da yitireceği otorite kaybına sebep olacağını ifade ederek, Bolşevik Rusya’ya sadık bir taşeronluk yaptığını teyit etmiştir. 

Kanlı saldırılarda büyük zarar gören, Türk bölgeleri Lenkeran, Hacıkabul, Salyan, Zengezur, Karabağ ve Nahçıvan gibi önemli yerleşim merkezleri ateş hattında kalırken, Kuba ve Haçmaz’da büyük insan kayıpları olmuştur.
Bu olaylardan yüz yıl önce, 1813 ve 1828 yıllarında imzalanan Gülistan ve Türkmençay Anlaşmaları Azerbaycan’ın parçalanmasına sebep olan olaylarla tarihi topraklarını yitirmesi Azerbaycan Türkleri için bir ilk değildi.
1 Aralık 1804’teki, Ermenilerin Gence’yi işgal etmeleri sırasında Azerbaycan Türklerinin yazılı müracaatları, manzum şekilde ifade edilirken. Rus, Ermeni geldi dayandı / Körpe balam uyandı / Haber verin Türklere / Gence kana bulandı. Diye trajik bir feryada neden olmuştur.
Bugün Karabağ’da devam eden Ermeni işgali görüldüğü gibi ne, 1804 ‘ün , ne 1828’in nede 1980’dir. 26 Şubat 1992 tarihli Hocalı katliamı Ermenilerin, iki yüz yılı aşan ve bitmek bilmeyen kin ve insanlık dışı eylem ve ihtiraslarıyla sürdürdükleri gerçek bir soykırım hareketidir.
Bu tarihi kara lekenin arkasına sığınanları ve yaratanları, Azerbaycan’daki 31 Mart 1918 tarihli işgal ve katliamların yıl dönümünde telin ederken,Ermenileri ve “özür dileyici” işbirlikçilerini, sanal olarak  yaratmaya çalıştıkları 24 Nisan  yalanlarıyla tarih önünde bir kere daha kınıyoruz.
Saygılarımızla,

AZERBAYCAN KÜLTÜRN DERNEĞİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Azerbaycan Kültür Derneği'nin 41. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Azerbaycan Kültür Derneği 41. Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mart 2009 tarihinde dernek salonlarında yapıldı. Toplantının açılışını yapan genel sekreter Tuncer Kırhan, genel kurula katılanları, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan Milli Cumhuriyetinin kurucusu Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan’ın bağımsızlık hareketi lideri ve cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, ve Azerbaycan’ın bir dünya devleti olmasında büyük katkıları olan Haydar Aliyev’i rahmet ve minnetle anarken, Anadolu’da ve Azerbaycan’daki savunmalarda şehit olan Mehmetçiklerin ruhları için saygı  duruşu ve iki ülke istiklal marşlarının okunmasına davet etti. Daha sonra,toplantıyı yürütecek divan için verilen önergedeki isimleri katılımcıların oylamasına sundu.Divan başkanlığına Nesip Kesemen, katip üyeliklere, Adil Selçuk, Ekrem Orucoğlu ve Vekil Danyıldız seçildiler.

Divan başkanı Nesip Kesemen, toplantının açış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan Cemil Ünal’ı davet etti.

Cemil ÜNAL  konuşmasında özetle şöyle dedi:

"Derneğimizin 60. Yılını doldurduğu bir genel kurulu birlikte geçiriyoruz.Bu vesileyle,  41. Olağan genel kurul toplantımızın camiamıza başarılar getirmesini dilerim. Derneğimize   bugüne kadar yardım ve destek sağlayan, gerek kurucu üyelere ve gerekse, uzun yıllar içinde önemli hizmetleri olan, eski başkanlarımızı özellikle merhum Feyzi Aküzüm’ü, Ahmet Karaca’yı, Dr. Mehmet Kengerli’yi vevefatları nedeniyle aramızda bulunmayan arkadaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.

Bildiğiniz gibi derneğimiz son dönemde de yılında önemli faaliyetlere imza atmıştır. Azerbaycan Milli Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90. Yıldönümünde, Mehmet Emin RESULZADE’nin, kabrini ANIT MEZAR olarak yaptırırken o büyük adama karşı bir nebze olsun vefa borcunu ödemiştir. Anıt Mezarın açılış merasimine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşleri ile birlikte davet edilmiştir.Gelememişlerse de, bir vesile Türkiye ‘de bulunan bir heyet, başta Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi olmak üzere, milletvekillerinden oluşan bir heyetin Azerbaycan’ı temsilen katılması camiamızı mutlu etmiştir.

Anıt mezarın yaptırılmasında araştırması bir gayret göstererek 28 Mayıs ‘ın ruhunu ve Resulzade’ye ait ilkeleri projede uygulama başarısıyla güzel bir iş çıkaran eserin müellifi Genel Sekreterimiz Tuncer Kırhan’a ve anıt mezarın yapılmasında maddi katkı sağlayan Türkiye Anıtlar Derneği Genel Başkanı Dr. Celal Açıkgöz ve yönetim kurulu üyelerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Bu gün vesilesiyle Azerbaycan’ın iktidar ve muhalefetinin bir araya gelmesinde katkımız olmasından dolayı da büyük bir kıvanç duyuyorum. Bize tevdi edilen emaneti yakıştığı şekilde koruduk ve bugüne getirdik. Milli davaya hizmet yönünde çaba gösterdiğimize inanmaktayız.

Bu dönemde, çeşitli üniversite ve kuruluşlarla yirmiye yakın büyük katılımlı toplantılar yapılmıştır. Bursa şubemizin öncülük ettiği çok sayıda sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle, sözde Ermeni soykırımı konulu toplantılar düzenlenmiş veya iştirak edilmiştir. Bu çabalarından dolayı şube başkanımız  Handan Askeran TON’a da teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki aylar önemli gelişmelere gebedir. Ermeniler, yine bir 24 Nisan’da  Ermeni Soykırımını ABD’nİn yeni Başkanı OBAMA’ya teyit ettirmenin peşindedirler.
Ermenistan Meclisi Sözde soykırım talebi için bu sene yoğun bir çalışma içersindedir.  Sözde soykırımın, BM’de kabul edilmesi, ve arkasından iddia ettikleri gibi toprak  ve tazminat talebini gündeme getirme çabasındadırlar. 
Ermenistan’ın, Türkiye sınırlarını tanımamasına rağmen, bizim devlet büyüklerimiz,Ermenistan’a kapalı olan sınırları açalım düşüncesindedirler.
Oysa Ermenistan Türkiye’nin sınırları tanımadığı gibi ülkemizin doğusunu kendi toprağı olduğunu iddia etmekten çekinmemektedirler. 
Hani biz Azerbaycan ile bir millet iki devlettik. Karabağ meselesi ne oldu. Herkes biliyor ki,  Karabağ Ruslar tarafından işgal edilerek Ermenilere verilmiştir. Karabağ meselesi bu gün yapay gündem maddeleri ile  unutturulmaya çalışılmaktadır.
Azerbaycan Hükümeti de  Karabağ meselesinin çözümünde ne yapacağını kamuoyunun önüne açık olarak koyamamıştır.
Bu gün Karabağ meselesinin çözümü için teşkil edilen MİNSK gurubunun eş başkanlarının mensup olduğu ülkeler başta Rusya olmak üzere hepsi Ermenistan taraftarıdır.

Karabağ meselesinin çözümünü Minsk gurubuna bırakmak saflıktan başka bir şey değildir. Sözde soykırım için sözde aydınların Ermenilerden özür diliyoruz isimli imza kampanyasının kabul edilemez olduğu, Türklere karşı yapılan soykırımın hiç kimse tarafından dile getirilmediği, 1915 tarihinde Kafkasya’da Ruslar tarafından, Türkiye’ye zorla göçe zorlanan  bir milyon beş yüz bin Türk ve Müslüman nüfusun yarısının yollarda öldürüldüğü ve öldüğü konu edilmezken, yakın tarihimizde cereyan eden facia içinde, Bulgaristan’da göçe zorlanan Türklerin dramının ve  Karabağ’da (Hocalı) yapılan soykırımın hafızalardan çok çabuk silinmiştir."

Dedikten milli meselelere karşı hassasiyetimizin korunması gereğini vurgulayan Cemil Ünal, Önümüzdeki çalışma döneminde dernek çalışmalarının daha iyi bir seviyeye getirilmesi için sayın üyelerimizin katkı ve desteklerini devam ettirmelerini ve 60. kuruluş yıldönümünü kutlarken, nice altmışlı yıllara sağlıklı ve başarılı çalışmalar geçirilmesi dileğinde bulunarak konuşmasını tamamladı. Daha sonra yapılan oylamada yönetim kurulu seçimleri yenilenmiş ve aşağıdaki isimler genel kurulun teveccühünü kazanmıştır.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Ebülfez Elçibey

Mehmetçik

ANKARA

Hürriyet Sabah Milliyet
Star Cumhuriyet Radikal
Yeni Şafak Türkiye Vatan
Akşam Zaman Posta