"Ne mutlu Türküm diyene." "Bağımsızlık benim karakterimdir."
"İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal." "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez."

Haberler


IRIB TV2’de, Türkleri aşağılayıcı program yayını milyonları sokağa döktü

6 Kasım 2015Tarihinde İran Televizyon kanalı IRIB TV2’de, Türkleri aşağılayıcı programyayını milyonları sokağa dökmüştür.

Haksız vehadsizce yapılan yayın sonrası; Tebriz, Urmiye, Tahran, Hoy, Zencan,Erdebilbaşta olmak birçok bölgede  GüneyAzerbaycan Türklerinin ‘Irkçılığa Hayır’ ‘Haray,Haray Ben Türk’üm’ sloganlarıile başlattığı tepkiler,100 yıldan beri devam eden ayrımcı,ırkçı Farssiyasetinin sokaklara taşan çığlığıdır.İran İstihbarat örgütlerinin ve Devrimpolislerinin sert müdahaleleri ve çok sayıda göz altına rağmen , AzerbaycanTürkleri ,insan hakları taleplerini dünyaya duyurmayı kararlılıklasürdürmektedir.

1000 yılİran’ı yöneten Türkler, Farslarda dahil olmak üzere bu topraklarda yaşayanbütün halkların, kültürünü,dilini,dinini,haysiyetini korumuş,medeniyeti veinsan haklarına saygıyı,insanca yaşamayı öğretmiştir. Bu tarihi gerçeğin Farsşovenizmi ile göz ardı edilerek Türklüğe karşı beslenen kin ve düşmanlığınörnekleri ne yazık ki farklı dönemlerde ve farklı metotlarla sergilenmiş  ve sergilenmektedir

35 milyonAzerbaycan Türk’ünün bu çığlığına sessiz ve duyarsız kalmamak; Başta Azerbaycanve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk Dünyasının milli, tarihi ve insani görevidir.Çünkü bu hadsizlik sadece İran Türkünü değil topyekûn Türklüğü hedef almıştır.Diplomatik ilişkilerin çekincesini taşıyan siyasi kadrolar gerekli adımlarıatmıyor ise;  İnsan hakları, kardeşliksöylemleri ile farklı unsurların savunuculuğunu yapan aydınların, sivil insiyatifinsesi İran’da yaşayan Türklere ulaşmalıdır.

İran RadyoTelevizyon Kurumu Genel Müdürünün göstermelik özrü ya da program yapımcılarınayapılan uyarı, geçmişte birçok örneği sergilenen bu ırkçı siyasetin olayları vetemel anlayışı örtmeye çalıştığı basit ve geçici çözümlerinin sadece birörneğidir.

Bu gelişmelerkarşısında,Türk Dünyasından özür dilemesi gereken bizzat İran İslam Cumhuriyeti’dir.

İran İslamCumhuriyeti’nin başında yetkili mercilerde bulunan Türk’lere ya da kendilerini Türkzannedenlere de çağrıda bulunmak istiyoruz. ‘Bu hakaret sizlerin alnında karabir leke olarak kalacak, ancak bugün Güney Azerbaycan’ın cesaretli, haysiyetligençleri ‘Haray,Haray Ben Türk’üm sloganı ile Türklüğün dünyayı sarsan sesiolarak hafızalarda yerini alacaktır.

                                                                                    AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ

                                                                                      Tuncer  Kırhan    Cemil Ünal

                                                                                       Genel Sekreter Genel Başkan

                                                                                                        

 

 

 

 


"SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI" PANELİ YAPILIYOR

NEVRUZ ŞÖLENİ BAŞLIYOR

KALECİK İLÇESİNDE HOCALI KONFERANSI VERİLDİ

 

ANKARA'NIN İLÇESİ  KALECİK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDANDÜZENLENEN  "HOCALI OLAYLARI " KONULU TOPLANTIYA  DERNEĞİMİZDEN KONUŞMACI OLARAK  DAVET EDİLEN  YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ SELÇUK ÖNAL  KALABALIK VE İLGİLİ BİR GURUBA KONUŞTU. TOPLANTISALONU DIŞINDA  İZLEYİCİLERE ANKARA’DANGÖTÜRÜLEN  HOCALI OLAYLARIYLA İLGİLİGÖRSELLER İLGİ İLLE İZLENDİ.

"HOCALIKATLİAMININ 23.YILDÖNÜMÜ" KONULU TOPLANTIDA ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER VEVELİLER  HAZIR BULUNDU.  TOPLANTI SONUNDA DERNEĞİMİZ TARAFINDAN  BASIMI YAPILAN  DOÇ.DR.NESİMAN YAGUPLU’NUN “ MEHMET EMİNRESULZADE” ADLI KİTABI İLE  PROF.DR.CEMİNHESENLİ'NİN YAZDIĞI  "AZERBAYCAN TARİHİ(1918-1920) ADLI  KİTAPLAR  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURALİ SOMUNCU VE LİSEMÜDÜRÜ İDRİS GÜLERE VEREN SELÇUK ÖNAL BÖYLE BİR KONUYA  GÖSTERDİKLERİHASSASİYETTEN DOLAYI KENDİLERİNİ KUTLADI. BU ARADA ÖĞRENCİLERİN BU TÜRMİLLİ  KONULARA DAHAS İLGİLİ OLMALARIKONUSUNDA GENÇLERE ÖĞÜTLER VERİRKEN SERKDEKİ RESİMLER KONUSUNDA AÇIKLAMALARDABULUNDU.


OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Derneğimizin olağan genel kurulu

 28 Mart 2015 tarihinde

 saat 13.00 te dernek  merkezinde yapılacaktır

katılımınızı diler saygılar sunarız

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Ebülfez Elçibey

Mehmetçik

ANKARA

Hürriyet Sabah Milliyet
Star Cumhuriyet Radikal
Yeni Şafak Türkiye Vatan
Akşam Zaman Posta